Yorum: ?in bilgeli?i, “d?rt a????n” kapat?lmas?na sürekli gü? sa?l?yor

2021-09-23 19:47:32
咪乐|直播|ios官网下载 什么才是一个人写出自己一生记忆的动力?什么样的人的回忆值得一看?古代帝王、二战将领,是特殊历史的重要人物,是历史的缔造者,他们的回忆录,写的是久经沙场、腥风血雨、政治阴谋……观众看的是九死一生、荡气回肠和几分散不去的好奇心。

2019 Yeni Ekonomi Forumu bugün Beijing'de ba?lad?. Foruma 40'tan fazla ülkeden 600 ?irketin yöneticileri, bilimsel ve teknolojik inovasyon öncüleri ile uzmanlar kat?l?yor. Kat?l?mc?lar, “Yeni Ekonomi, Yeni Gelecek” temas? alt?nda dünya ekonomisinin kar?? kar??ya bulundu?u büyük meydan okumalar?n çözümünü isti?are ediyorlar.  


Çin taraf? forumda yapt??? aç?klamada, Çin halk?n?n tüm dünya halklar?yla birlikte “yöneti?im aç???”, “güven aç???”, “bar?? aç???” ve “geli?me aç???” olmak üzere dört küresel soruna etkili çözüm getirmeye ve tüm dünyaya ekonomik küreselle?me ile çok tarafl?l??a destek mesaj? vermeye haz?r oldu?unu dile getirdi.


Çin taraf?n?n bu tutumu, kat?l?mc?lar aras?nda geni? yank? yand?rd?. D??a aç?kl?k, i?birli?i, inovasyon ve kapsay?c?l???n küresel ekonomik geli?menin temel dü?ünceleri oldu?unu bir defa daha kan?tlad?.


Tüm dünya ülkeleri, bu dü?ünceler do?rultusunda yeni tur bilim ve teknoloji devriminden do?an f?rsatlardan faydalanarak, yeni ekonominin güçlü geli?mesine ivme kazand?rmal?, böylece söz konusu dört “aç?k” sorununa etkili çözüm getirip küresel geli?meye sürekli dinamizm katmal?d?r.     

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度